BMI-kalkylator

För att få en snabb indikation på om man är överviktig är en BMI-kalkylator det rätta verktyget. Genom Body Mass Index (BMI) kan du snabbt få ett svar på om du är inom ramen för vad som klassas som undervikt, normaltvikt, övervikt eller fetma. BMI mäter genom en formel förhållandet mellan en människas längd och vikt för att därigenom få ut ett värde som indikerar något av tillstånden. BMI ska endast användas som en indikation och är inte något riktig "diagnos" över övervikt. Ytterliggare bedömning behövs för att avgöra om en människa ligger i riskzonen.